Maciej Zejda

Adwokat

Specjalista z zakresu prawa spółek handlowych, prawa własności intelektualnej i prawa podatkowego. Założyciel kancelarii ZEJDA.

Maciej zajmuje się prawem handlowym od początku swojej kariery zawodowej – doświadczenie zawodowe zdobywał w działach korporacyjnych i nieruchomości międzynarodowych kancelarii prawnych oraz wyspecjalizowanych kancelariach adwokackich.

Maciej specjalizuje się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorców, doradztwie strategicznym oraz planowaniu struktur kapitałowych z uwzględnieniem aspektów podatkowych. Doradza w procesach przekształceń, połączeń i podziałach spółek handlowych, jak również obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego. Reprezentuje klientów kancelarii oraz członków zarządów i rad nadzorczych spółek handlowych w negocjacjach, jak również postępowaniach administracyjnych i sądowych – w tym sprawach karno-gospodarczych i karno-skarbowych (tzw. white collar crime). Posiada doświadczenie w doradztwie transakcyjnym i obsłudze potransakcyjnej.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Z wyróżnieniem ukończył studia podyplomowe English and European Union Law organizowane przez British Law Centre (University of Cambridge). Od 2014 r. pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a w 2020 r. ukończył pracę doktorską pod tytułem Zakres dozwolonego używania znaków towarowych przez osoby nieuprawnione. Autor artykułów naukowych i publikacji z zakresu znaków towarowych i spółek handlowych.

Maciej biegle posługuje się językiem angielskim.