Kaja Zaleska-Korziuk

Adwokat

Specjalista z zakresu umów handlowych, arbitrażu handlowego i prawa spółek handlowych. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie z prawa pracy oraz legalizacji pobytu cudzoziemców, e-commerce oraz ochrony danych osobowych.

Kaja specjalizuje się w bieżącym doradztwie prawnym, przygotowaniu i opiniowaniu umów handlowych oraz ogólnych warunków umów, a także dokumentacji prawa pracy (regulaminy pracy i wynagradzania) i ochrony danych osobowych. Wspiera klientów kancelarii w negocjacjach oraz reprezentuje w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Posiada doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych sporów z elementem transgranicznym (brak jurysdykcji krajowej, prawo właściwe).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończyła studia podyplomowe English and European Union Law organizowane przez British Law Centre (University of Cambridge) oraz ICC Arbitration and ADR Training Programme organizowany przez International Chamber of Commerce (ICC) we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim. Od 2015 r. pracuje na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Stypendystka Max Planck Institute Luxembourg for International, European and Regulatory Procedural Law. Autorka artykułów z zakresu prawa handlowego i arbitrażu handlowego. W 2019 r. ukończyła pracę doktorską poświęconą umowie o finansowanie postępowania arbitrażowego przez osobę trzecią (ang. third-party funding lub litigation finance), która stanowi pierwsze opracowanie tej problematyki w polskiej literaturze prawniczej.

Kaja biegle posługuje się językiem angielskim.